Rökavvänjning

Det lönar sig alltid att sluta röka. Tio år efter ett rökstopp har risken för lungcancer minskat med 30-50%. Den ökade risken för sjukdomar i hjärta och kärl halveras redan efter ett år och fortsätter sedan att minska. Faktum är att var fjärde rökare kommer att avlida i medelåldern just på grund av rökning. Hjälp dina medarbetare till ett friskare liv!