Alkohol- och drogrehabilitering

Alkoholberoende klassas som ett sjukdomstillstånd och arbetsgivaren har därför ett ansvar att bistå med arbetsrelaterad rehabilitering.

Vi vet av erfarenhet att alkoholrelaterad problematik ofta är svår att hantera, och att många chefer och arbetsgivare är obekväma med uppgiften. Hos oss får du hjälp med alla aspekter: från alkohol- och drogpolicy till rehabiliteringskontrakt, regelbundna tester och behandling hos våra egna terapeuter och samarbetspartners.