Psykisk ohälsa

Omkring 60% av alla sjukskrivningar av yngre vuxna handlar om psykisk ohälsa.
I de allra flesta fall som en följd av stressreaktioner och utmattningssyndrom.

Dessa går att undvika, men väldigt få personer vill eller känner att de själva kan göra de förändringar som krävs. När man väl har trillat dit, eller gått in i den berömda väggen, behövs oftast professionell hjälp för att man ska kunna återta sin tidigare hälsa. Vi har stor kompetens inom området och våra läkare och psykologer bär på omfattande erfarenhet. Ju tidigare du tar kontakt med oss, desto kortare blir vägen tillbaka.