Nyanställningsundersökningar

Vid en nyanställning, eller om en medarbetare får nya arbetsuppgifter, är det viktigt att du har en bra bild av dennes hälsotillstånd.

Undersökningen görs för att säkerställa att ett hälsotillstånd inte medför en risk för medarbetaren eller för de framtida kollegornas säkerhet. Den ger också möjlighet att anpassa arbetet på bästa sätt med hänsyn till medarbetarens förutsättningar.

Vi börjar med att ställa frågor om hälsa och levnadsvanor. Utifrån svaren vi får, och vad som är relevant för tjänsten, genomförs sedan själva undersökningen.