Medicinska kontroller och tjänstbarhetsintyg

Arbetsgivare i Sverige har stort ansvar för att ingen anställd medarbetare ska riskera att skada sig eller bli sjuk på grund av sitt arbete. Men vissa arbeten och uppgifter är farliga eller skadliga och går inte alltid att undvika. För att minska risker och upptäcka skador i tid kräver dessa regelbundna medicinska kontroller och tjänstbarhetsintyg. Vi hjälper dig att inventera behovet, att utföra kontrollerna och följa upp med lagstadgad regelbundenhet.

Allergiframkallande kemiska produkter, härdplast och isocyanater

Allergiframkallande ämnen – Arbetsmiljöverket

Fibrosframkallande damm, asbest och stendamm

Kvarts-stendamm – Arbetsmiljöverket

Asbest – Arbetsmiljöverket

Klättring med stor nivåskillnad

Vibrationer

Nattarbete

Metaller, bly, kadmium och kvicksilver

Handintensivt arbete