Intyg sjöfart

Våra läkare är behöriga att utföra medicinska bedömningar för sjömän och finns listade på sjöläkarwebben.

Bra länkar

transportstyrelsen.se