Hälsokontroller

Hela tanken med arbetsmiljölagstiftningen och hälsokontroller är att ta reda på om det finns några hälsorisker i arbetsmiljön eller om det finns några personliga hälsorisker hos medarbetarna. Med våra hälsokontroller, eller ”Hälso- och arbetsmiljökartläggningar” som de egentligen heter, tar vi reda på vad som behöver göras.

Dina medarbetare får dessutom en personlig hälsokontroll som kan inspirera till bra livsstilsförändringar!

Vi jobbar med HPI som är en digital plattform för arbetsmiljö och hälsa samt verktyget Todaytoo. Dina medarbetare förbereder besöket hos oss genom att besvara en hälsoenkät och olika frågor om arbetsmiljön. Vid besöket gör vår sjuksköterska en undersökning med intervju, konditionstest, vägning med impedansvåg och blodprover. Efter undersökningen får medarbetarna sina personliga resultat  direkt i mobilen och du som arbetsgivare får en komplett rapport när alla tester är gjorda.