Arbetsförmågebedömningar

Om en medarbetare skadas eller blir långvarigt sjuk hjälper vi dig som arbetsgivare med rehabilitering och råd kring anpassning av arbetet.

Allt för att vägen tillbaka till hälsa i liv och arbete inte ska bli onödigt lång. Vi inleder alltid med en bedömning hos någon av våra läkare, ofta följt av utredningar på laboratoriet, hos våra psykologer, dietister, fysioterapeuter eller andra kompetenser med utgångpunkt i medarbetarens behov.