Alkohol- och drogtester, slumpvisa kontroller

Minst var tionde person i arbetslivet har en förhöjd och riskabel alkoholkonsumtion.

Ungefär 3% av den vuxna befolkningen har använt illegala droger under det senaste året. Sannolikheten är alltså ganska stor att även ditt företag har medarbetare som har problem med alkohol eller droger. I enlighet med företagets alkohol- och drogpolicy erbjuder vi slumpvisa kontroller och tester på plats hos er.