Medicinska kontroller/tjänstbarhets-/intyg

Alla arbetsgivare i Sverige är enligt arbetsmiljölagen skyldiga att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och se till att arbetsmiljön är god.

Ingen ska bli sjuk eller komma till skada på jobbet. Vissa arbeten innebär dock risker som inte går att undvika helt och då är arbetsgivaren skyldig att se till att den anställde inte har någon sjukdom som innebär att riskerna är extra stora för honom eller henne. Vi utför alla medicinska kontroller och tjänstbarhetsintyg förutom luft- och tågtrafik. Behöver du hjälp att ansöka om eller förnya dina högre körkortsbehörigheter hjälper vi naturligtvis till med det också!

Användbara länkar