Alkohol

Visste du att ungefär var femte man och var tionde kvinna dricker så mycket alkohol att de riskerar sin hälsa? De flesta är dessutom yrkesverksamma och trafikanter.

Alkohol är en laglig substans – så ska chefen verkligen lägga sig i vad medarbetarna dricker på sin fritid? Faktum är att hög alkoholkonsumtion påverkar arbetsförmågan och ökar risken för olycksfall, något som inte bara påverkar det personliga välbefinnandet utan också leder till sjukskrivningar, högre arbetsbelastning för kollegorna och påverkar företagets produktivitet. Vi kan hjälpa dig att ta fram en alkohol- och drogpolicy. Då vet du vad du ska göra om Olle kommer berusad till jobbet.

Användbara länkar